นายพเนิน ปิ่นแก้ว รอง ผอ.สช.จ.สงขลา ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่2/2562
เมื่อ 18 มิ.ย. 62, 10:07 น.
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 นายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผอ.สช.จ.สงขลา พร้อมด้วย นายหั้ว ศรีสุด ผอ.สช.อ.นาทวี และ นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผอ.สช.อ.จะนะ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่2/2562 ณ  เลค เทอเรส รีสอร์ท อ.ละงู จ.สตูล  ในการนี้ มีนายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาฯ กช. เป็นประธานดำเนินการประชุม พร้อมด้วยนายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจ.สตูล ผู้บริหารสำนักงานการศึกษาเอกชน5 จชต. ตัวแทนกอ.รมน.จ.สตูล ตัวแทนตำรวจภูธรจ.สตูล เข้าร่วมประชุม 

สำหรับการประชุมขับเคลื่อนฯในครั้งนี้ เป็นการประชุมรายงานความก้าวหน้า การดำเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในประเด็นต่างๆ อาทิเช่น การจ่ายเงินเดือนครู เงินเสี่ยงภัย เงินอุดหนุนโครงการเรียนฟรี แผนการใช้เงินของโรงเรียนเอกชน ประเด็นเร่งด่วนเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมไปถึงการวางแผน และรายงานผลดำเนินการดำเนินโครงการต่างๆในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี