สช.จ.สงขลาจัดประชุมแนวทางการขับเคลื่อนการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
เมื่อ 13 มิ.ย. 62, 15:24 น.
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จัดประชุมแนวทางขับเคลื่อนการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงแรมญันนะตีย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อชี้แจง รายงานผลการดำเนินโครงการต่างๆของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา และร่วมกันวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชนให้มีประสิทธิภาพ ในการนี้ มีผู้บริหารสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและอำเภอ ผู้บริหาร/ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในสังกัดสช.จ.สงขลา ข้าราชการ พนักงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกว่า 200 คน

รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางขับเคลื่อนการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ประจำภาคเรียนที่ 2/2561