นายอาคม สุชาติพงษ์ ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก "ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน"
เมื่อ 11 มิ.ย. 62, 16:11 น.
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นายอาคม สุชาติพงษ์ ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก "ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน" ณ ห้องประชุม สช.จ.สงขลา สำหรับงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก "ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน" จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 -20 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณสระบัว และแหลมสนอ่อน อ.เมือง จ.สงขลา โดย สช.จ.สงขลา รับผิดชอบการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ศาสนิกสัมพันธ์ ซึ่งประกอบด้วย ฐานการเรียนรู้ศาสนาพุทธ ศาสนาศริสต์ ศาสนาอิสลาม และศาสนาซิกข์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ แนวปฏิบัติ ประเพณี และเทศกาลที่เกิดขึ้นในศาสนาต่างๆ การจัดนิทรรศการความรู้ นิทรรศการจำลองสถานการณ์เสมือนจริง (ฐานการเรียนรู้มีชีวิต)