นายอาคม สุชาติพงษ์ (ผอ.สช.จ.สงขลา)เป็นประธาน ประชุมผู้บริหารและผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)อำเภอเทพา ครั้งที่ 2/2562
10 มิ.ย. 62 17:26 น. 122 ครั้ง
admin สช.อ.เทพา
admin สช.อ.เทพา

10 มิถุนายน 2562 (13.30 น.)นายอาคม สุชาติพงษ์ (ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา)เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารและผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)อำเภอเทพา ครั้งที่ 2/2562 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและการบริหารจัดการศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) ,แนวทางการดำเนินการอุดหนุนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมชมรมอีหม่ามอำเภอเทพา อ.เทพา จ.สงขลา