นายอาคม สุชาติพงศ์ ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานการประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือ ฯ
เมื่อ 7 มิ.ย. 62, 13:53 น.
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นายอาคม สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานดำเนินการประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน" ณ ห้องประชุม สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา