สช.จ.สงขลา ประชุมเตรียมการดำเนินการตรวจ นิเทศ และติดตามการขอรับเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2562
เมื่อ 7 มิ.ย. 62, 11:21 น.
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 นายอาคม สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมเตรียมการดำเนินการตรวจ นิเทศ  และติดตามการขอรับเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ในการนี้มีนายหั้ว ศรีสุด ผอ.สช.อ.นาทวี นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผอ.สช.อ.จะนะ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สช.จ.สงขลา และอำเภอทั้ง 4 อำเภอ เข้าร่วมประชุมวางแผนเตรียมการ ลงตรวจนิเทศ ฯ ประจำปีการศึกษา 2562

ซึ่งในปีการศึกษา 2562 นี้ มีโรงเรียนเอกชนในสังกัดที่ขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล ทั้งสิ้น 155 โรงเรียน โดยสช.จ.สงขลา จะดำเนินการตรวจ นิเทศ  และติดตามการขอรับเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน ฯ ในระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2562