นายหั้ว ศรีสุด ผอ.สช.อ.นาทวี พร้อมด้วยบุคลากร ได้ลงนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัย ตามโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ณ โรงเรียนส่งเสริมอิสลาม อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
29 พ.ค. 62 12:45 น. 233 ครั้ง
Waiya Churung
Admin สช.อ.นาทวี