นายหั้ว ศรีสุด ผอ.สช.อ.นาทวี พร้อมด้วยบุคลากร ได้ลงนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัย ตามโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ณ โรงเรียนส่งเสริมอิสลาม อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
เมื่อ 29 พ.ค. 62, 12:45 น.
Waiya Churung