ร่วมประชุมผู้ปกครอง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ปกครอง เกี่ยวกับเงินอุดหนุนจากภาครัฐในโรงเรียนเอกชน
10 พ.ค. 62 12:02 น. 187 ครั้ง
admin สช.อ.เทพา
admin สช.อ.เทพา

10 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่ สช.อ.เทพา เข้าร่วมประชุมผู้ปกครอง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ปกครอง เกี่ยวกับเงินอุดหนุนจากภาครัฐในโรงเรียนเอกชน ณ โรงเรียนอนุบาลเทพา และโรงเรียนอุปถัมภ์ศาสน์ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา