ผู้บริหารสช.จังหวัดและอำเภอร่วมประชุมขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2562
เมื่อ 8 พ.ค. 62, 13:15 น.
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ผู้บริหาร สช.จ.สงขลา นำโดย นายอาคม สุชาติพงษ์ ผอ.สช.จ.สงขลา นายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผอ.สช.จ.สงขลา นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผอ.สช.อ.จะนะ พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สช.จังหวัดและอำเภอ ร่วมประชุมขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2562 ร่วมวิเคราะห์ผลการประเมินความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยของนักเรียน การนิเทศติดตามการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน รวมไปถึงการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียน ณ โรงแรมลีการ์เด้น อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีนายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการ กช. ผู้บริหาร สช. จังหวัดและอำเภอ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ในพื้นที่ 5 จชต. เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน