นายอาคม สุชาติพงษ์ ผอ.สช.จ.สงขลา ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
เมื่อ 6 พ.ค. 62, 20:25 น.
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.10.น นายอาคม  สุชาติพงษ์ ผอ.สช.จ.สงขลา พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สช.จ.สงขลา ร่วมพิธีเปิดกรวยธงดอกไม้ธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธี ณ บริเวณพระพุทธศรีสงขลานครินทร์ อ.เมือง จ.สงขลา พร้อมร่วมชื่นชมพระบารมีในหลวง ร.10 เสด็จออกสีหบัญชร ณ พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ผ่านการถ่ายทอดสดโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เพื่อแสดงความจงรักภักดี มีข้าราชการ หัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ประชาชนจิตอาสา จ.สงขลา เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก