ร่วมพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10
6 พ.ค. 62 16:55 น. 334 ครั้ง
นางสาวธันยาภรณ์ กลิ่นสนธิ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

วันที่ 6 พ.ค. 2562 นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และพนักงานราชการครู เข้าร่วมพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 ณ ศาลาประชาคมอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา