ร่วมพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10
เมื่อ 6 พ.ค. 62, 16:55 น.
นางสาวธันยาภรณ์ กลิ่นสนธิ์

วันที่ 6 พ.ค. 2562 นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และพนักงานราชการครู เข้าร่วมพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 ณ ศาลาประชาคมอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา