ร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของจังหวัดสงขลา
เมื่อ 5 พ.ค. 62, 10:30 น.
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย

วันอาทิตย์ ที่ 5 พฤษภาคม 2562 บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธยและสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์จากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ บริเวณลานหน้าพระพุทธศรีสงขลานครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา