ร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของจังหวัดสงขลา
5 พ.ค. 62 10:30 น. 276 ครั้ง
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย

วันอาทิตย์ ที่ 5 พฤษภาคม 2562 บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธยและสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์จากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ บริเวณลานหน้าพระพุทธศรีสงขลานครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา