ร่วมประชุมผู้ปกครอง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ปกครอง เกี่ยวกับเงินอุดหนุนจากภาครัฐในโรงเรียนเอกชน
3 พ.ค. 62 13:50 น. 169 ครั้ง
admin สช.อ.เทพา
admin สช.อ.เทพา

3 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่ สช.อ.เทพา เข้าร่วมประชุมผู้ปกครอง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ปกครอง เกี่ยวกับเงินอุดหนุนจากภาครัฐในโรงเรียนเอกชน ณ โรงเรียนอนุสรณ์เตรียมปัญญา และโรงเรียนซูลัมดารูลอามาล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา