นายพเนิน ปิ่นแก้ว รอง.ผอ.สช.จ.สงขลา ร่วมพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการนำหลักสูตรแกนกลางของสถาบันศึกษาปอเนาะ พ.ศ. 2561
เมื่อ 3 พ.ค. 62, 09:24 น.
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 นายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการนำหลักสูตรแกนกลางของสถาบันศึกษาปอเนาะ พ.ศ. 2561 ใช้ในสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน บรรยายพิเศษ โดยพลตรีสมพล ปานกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ณ โรงแรมไดอิชิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ภาพ/ข่าว : นางสาวอรทัย เหมืองจา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สช.จ.สงขลา