นายพเนิน ปิ่นแก้ว รอง.ผอ.สช.จ.สงขลา ร่วมงานมหกรรมวิชาการและวิชาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ "4 ปี การศึกษา พัฒนาชายแดนภาคใต้
เมื่อ 3 พ.ค. 62, 08:51 น.
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 นายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงาน มหกรรมวิชาการและวิชาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ "4 ปี การศึกษา พัฒนาชายแดนภาคใต้ ณ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด และได้เยี่ยมชมนิทรรศการทางการศึกษา พร้อมนี้ นายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ภาพ/ข่าว : นางสาวอรทัย เหมืองจา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สช.จ.สงขลา