ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับเงินอุดหนุนจากภาครัฐในโรงเรียนเอกชน
2 พ.ค. 62 16:28 น. 144 ครั้ง
admin สช.อ.เทพา
admin สช.อ.เทพา

2 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่ สช.อ.เทพา ร่วมการประชุมผู้ปกครองโรงเรียนเอกชนในสังกัด สช.อ.เทพา จำนวน 2 โรง (ช่วงเช้า)โรงเรียนรัศมีธรรมวิทยา (ช่วงบ่าย)โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา  เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับเงินอุดหนุนจากภาครัฐในโรงเรียนเอกชน