ร่วมประชุมผู้ปกครองสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับเงินอุดหนุนภาครัฐ
2 พ.ค. 62 13:09 น. 269 ครั้ง
นางสาวธันยาภรณ์ กลิ่นสนธิ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สช.อำเภอจะนะ (กรรมการชุดที่ 1 และ 2) เข้าร่วมประชุมผู้ปกครอง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ปกครอง เกี่ยวกับเงินอุดหนุนจากภาครัฐในโรงเรียนเอกชน ณ โรงเรียน บ้านป่าระไมวิทยา และโรงเรียนศาสนบำรุง