ร่วมการประชุมผู้ปกครองโรงเรียนเอกชนในสังกัด สช.อ.เทพา
เมื่อ 2 พ.ค. 62, 12:39 น.
admin สช.อ.เทพา

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่ สช.อ.เทพา ร่วมการประชุมผู้ปกครองโรงเรียนเอกชนในสังกัด สช.อ.เทพา จำนวน 3 โรงโรงเรียนประทีปศาสตร์อิสลามวิทยา, โรงเรียนดารุสสลามศึกษา และโรงเรียนมูลนิธิอิตีซอมวิทยา เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับเงินอุดหนุนจากภาครัฐในโรงเรียนเอกชน