นายหั้ว ศรีสุด ผอ.สช.อ.นาทวี พร้อมบุคลากร สนง.สช.อ.นาทวี เข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนศาสนอุปถัมภ์
1 พ.ค. 62 13:42 น. 251 ครั้ง
Waiya Churung
Admin สช.อ.นาทวี

วันที่ 1พฤษภาคม 2562 นายหั้ว ศรีสุด ผอ.สช.อ.นาทวี พร้อมบุคลากร สนง.สช.อ.นาทวี เข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนศาสนอุปถัมภ์ เพื่อพบปะพูดคุย และชี้แจงทำความเข้าใจนโยบายกระทรวงศึกษาธิการที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดการศึกษาเอกชนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน