นายอาคม สุชาติพงษ์ ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมวิทยากรแกนนำภาษาไทย (ค่ายพัฒนาภาษาไทย)
เมื่อ 29 เม.ย. 62, 11:21 น.
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา

วันที่ 29 เมษายน 2562 นายอาคม สุชาติพงษ์ ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ค่ายพัฒนาภาษาไทย) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ระหว่างวันที่ 29 เมษายน- 2 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนศาสนบำรุง อ.จะนะ จ. สงขลา และโรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา