นายหั้ว ศรีสุด ผอ.สช.อ.นาทวี เข้าร่วมประชุมสรุปผลการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
18 เม.ย. 62 11:18 น. 202 ครั้ง
Waiya Churung
Admin สช.อ.นาทวี

วันที่ 12 เมษายน 2562 นายหั้ว ศรีสุด ผอ.สช.อ.นาทวี เข้าร่วมประชุมสรุปผลการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงแรมซีเอส จ.ปัตตานี โดยมีนายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเป็นประธานในการประชุมฯ