นายหั้ว ศรีสุด ผอ.สช.อ.นาทวี เข้าร่วมประชุมสรุปผลการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
เมื่อ 18 เม.ย. 62, 11:18 น.
Waiya Churung

วันที่ 12 เมษายน 2562 นายหั้ว ศรีสุด ผอ.สช.อ.นาทวี เข้าร่วมประชุมสรุปผลการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงแรมซีเอส จ.ปัตตานี โดยมีนายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเป็นประธานในการประชุมฯ