ผู้บริหารสช.จังหวัดและอำเภอ พร้อมด้วยบุคลากร่วมประชุมสรุปการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน จชต.
เมื่อ 12 เม.ย. 62, 20:00 น.
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา

วันนี้ 12 เมษายน 2562 นายอาคม สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายหั้วนศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวีนายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ ดร.นัสรูดิน กะจิ นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา นายสุรศักดิ์ อะหวังตัวแทนสมาคมทางการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยบุคลา สช.จังหวัดสงขลา และอำเภอ ร่วมสรุปผลการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานดำเนินการประชุม ณ โรงแรมซีเอส ปัตตานี อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี