นายอาคม สุชาติพงษ์ ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการกลั่นกรองการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ฯ
เมื่อ 11 เม.ย. 62, 15:03 น.
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา

วันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. นายอาคม สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาเป็นประธานการประชุมอนุกรรมการเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการกลั่นกรองการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุม สำนักงานการศึกษเอกชนอำเภอจะนะ จ.สงขลา โดยมีนายอนุพงษ์ สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังอำเภอจะนะ พร้อมด้วยคณะกรรมการตามคำสั่งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาที่ 52/2562 ร่วมประชุมสรุปผลการตรวจติดตามการจ่ายเงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียนเครื่องแบบนักเรียน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรวมไปถึงเงินอุดหนุนที่เกี่ยวข้องในการใช้จ่ายของโรงเรียนเอกชน