สช.จ.สงขลา จัดประชุมการติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
เมื่อ 11 เม.ย. 62, 11:47 น.
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา

วันที่ 11 เมษายน 2562 นายอาคม สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมการติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ในการนี้มีนายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ พร้อมด้วยคณะกรรมการตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่ 177/2562 ร่วมประชุมติดตามการจ่ายเงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียนเครื่องแบบนักเรียน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรวมไปถึงเงินอุดหนุนที่เกี่ยวข้องในการใช้จ่ายของโรงเรียนเอกชน พร้อมทั้งให้คำปรึกษา รับฟังปัญหาการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนทุกประเภท รวบรวมข้อมูลเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนต่อไป