นายอาคม สุชาติพงษ์ ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานเปิดอาคารเรียนแผนกอนุบาล-ประถม และกิจกรรม open house ของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร ต.ควงลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เมื่อ 9 เม.ย. 62, 12:11 น.
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา

วันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.นายอาคม  สุชาติพงษ์ ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานเปิดอาคารเรียนแผนกอนุบาล-ประถม และกิจกรรม open house ของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร ต.ควงลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายฟักรี สุไลมาน กงสุลใหญ่อินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคารครั้งนี้ พร้อมด้วยคณะผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ เทศบาลตำบลควนลัง สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก ผู้นำศาสนา ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในพื้นที่ ผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมงานกว่า 100 คน