.นายหั้ว ศรีสุด ผอ.สช.อ.นาทวี เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาและยกระดับการจัดการการศึกษาเอกชน จังหวัดชายแดนภาคใต้
5 เม.ย. 62 10:20 น. 146 ครั้ง
Waiya Churung
Admin สช.อ.นาทวี

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา09.00 น.นายหั้ว ศรีสุด ผอ.สช.อ.นาทวี เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาและยกระดับการจัดการการศึกษาเอกชน จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้าโดยมีนายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเป็นประธานในการประชุมฯ