.นายหั้ว ศรีสุด ผอ.สช.อ.นาทวี เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาและยกระดับการจัดการการศึกษาเอกชน จังหวัดชายแดนภาคใต้
เมื่อ 5 เม.ย. 62, 10:20 น.
Waiya Churung

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา09.00 น.นายหั้ว ศรีสุด ผอ.สช.อ.นาทวี เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาและยกระดับการจัดการการศึกษาเอกชน จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้าโดยมีนายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเป็นประธานในการประชุมฯ