อบรมโครงการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เมื่อ 2 เม.ย. 62, 10:34 น.
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย

วันที่ 1-2 เมษายน 2562 บุคลากร สช.อ.สะบ้าย้อย และครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนในสังกัด เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมจิตจัณ โรงเรียนมัธยมจิตจัณ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา