ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรช่วงชั้นอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสุขสัวสดิ์วิทยา
เมื่อ 26 มี.ค. 62, 12:52 น.
admin สช.อ.เทพา

26 มีนาคม 2562 เจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรช่วงชั้นอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 4 นักเรียนที่เข้ารับประกาศนียบัตรจำนวน 29 คน ณ โรงเรียนสุขสัวสดิ์วิทยา ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา