ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ สังกัด สช.อ.สะบ้าย้อย ครั้งที่ 2/2562
เมื่อ 25 มี.ค. 62, 15:45 น.
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย

วันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายหั้ว ศรีสุด ผอ.สช.อ.นาทวี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.อ.สะบ้าย้อย เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย