มอบวุฒิบัตรโรงเรียนอนุบาลรุ่งภิญโญ
เมื่อ 22 มี.ค. 62, 19:40 น.
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย

วันที่ 22 มีนาคม 2562 นายหั้ว  ศรีสุด ผอ.สช.อ.นาทวี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.อ.สะบ้าย้อยเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ของโรงเรียนอนุบาลรุ่งภิญโญ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา