ประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติการสอน สังกัด สช.เทพา 1/2562
เมื่อ 20 มี.ค. 62, 14:14 น.
admin สช.อ.เทพา

วันที่ 20 มีนาคม 2562 ผอ.สช.จ.สงขลา มอบหมายให้ นางนิชาภา มณีรัตน์ (นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ) เป็นประธานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติการสอน สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา รอบการประเมินครั้งที่ 1/2562 (1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562) ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา โดยมีพนักงานราชการ เข้ารับการประเมิน จำนวนทั้งสิ้น 11 คน