นายอาคม สุชาติพงษ์ ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย และนักเรียนที่จบหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 ของรร.พัฒนศึกษา
เมื่อ 15 มี.ค. 62, 15:01 น.
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา

วันที่ 15 มีนาคม 2562 นายอาคม สุชาติพงษ์ ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2562 และมอบเกียรติบัตรแก่ครูผู้มีผลงานดีเด่น นักเรียนที่จบหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนที่สร้างชื่อให้กับโรงเรียน รวมทั้งสิ้น 226 คน พร้อมให้โอวาทแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ณ โรงเรียนพัฒนศึกษา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา