ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียน รุ่นที่ 3 โรงเรียนรัศมีธรรมวิทยา
เมื่อ 14 มี.ค. 62, 16:27 น.
admin สช.อ.เทพา

14 มีนาคม 2562 นายไฝสร เอ็มเหย็บหมุด (นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ) และนายอมร หวันปะรัตน์ (นักวิชาการศึกษาชำนาญการ) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียน รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนรัศมีธรรมวิทยา ตำบล ลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา