นายอาคม สุชาติพงษ์ ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 รุ่นที่ 28 ของโรงเรียนศรีสว่างวงศ์
เมื่อ 10 มี.ค. 62, 19:56 น.
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562 นายอาคม สุชาติพงษ์ ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรเตรียมความพร้อมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 รุ่นที่ 28 ของโรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ณ โรงแรมหรรษาเจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พร้อมให้โอวาทแก่นักเรียนอนุบาลที่สำเร็จการศึกษา