นายอาคม สุชาติพงษ์ ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อยของโรงเรียนสมาคมศิษย์เก่ามหาวชิราวุธ
เมื่อ 10 มี.ค. 62, 19:12 น.
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 นายอาคม สุชาติพงษ์ ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย ในกิจกรรม "วันแห่งเกียรติยศ เมล็ดพันธุ์ต้นกล้า รุ่นที่ 4" แก่นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 จำนวน 64 คน ของโรงเรียนสมาคมศิษย์เก่ามหาวชิราวุธ อ.เมือง จ.สงขลา