สช.อำเภอจะนะ เข้าร่วมประชุมเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่การส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เมื่อ 26 ก.พ. 62, 00:30 น.
นางสาวธันยาภรณ์ กลิ่นสนธิ์

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ พร้อมด้วย                นางสาวธันยาภรณ์ กลิ่นสนธิ์ นักวิชาการศึกษา สช.อำเภอจะนะ เข้าร่วมประชุมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการ                ปฏิบัติหน้าที่การส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการ       ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ระหว่างวันที่ 25 – 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี นายชะลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ทุกจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ      ทุกอำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากส่วนกลาง จังหวัด และอำเภอทุกอำเภอ ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้