ผอ.สช.อำเภอจะนะ เป็นประธานเปิดงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
เมื่อ 23 ก.พ. 62, 23:32 น.
นางสาวธันยาภรณ์ กลิ่นสนธิ์

     วันเสาร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. นายอนุพงศ์  สุวรรณเวหา

ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ เป็นประธานเปิดงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ระหว่าง โรงเรียนศาสนบำรุง กับ โรงเรียนอัลอัสสรา จากประเทศอินโดนีเซีย  ณ โรงเรียนศาสนบำรุง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 300 คน