สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ ลงพื้นที่ตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อน
เมื่อ 22 ก.พ. 62, 23:23 น.
นางสาวธันยาภรณ์ กลิ่นสนธิ์

     นายอนุพงศ์  สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ  มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ สช.อำเภอจะนะ ลงพื้นที่ตรวจสอบการมีตัวตนจริงของนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (ประมวลผล ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562) จากหน่วยงานที่จัดการศึกษาทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561ระหว่างวันที่ 20–22 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 9 โรงเรียน จากทั้งสิ้น 21 โรงเรียน  ประกอบด้วย โรงเรียนอันซอรียะห์วิทยา โรงเรียนสันติวิทย์ โรงเรียนบุสตานุดดีน โรงเรียนสรรเสริญอิสลาม โรงเรียนอนุบาลอิสลามสงขลา โรงเรียนบุสมีวิทยา โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ โรงเรียนทรัพย์ธานี และโรงเรียนศาสนบำรุง