ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดตลาดนัด สอ. ซื้อได้ ขายเป็น สู่อาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อ 22 ก.พ. 62, 11:56 น.
Waiya Churung

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ผอ.สช.อ.นาทวี ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สช.อ.นาทวี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดตลาดนัด สอ. ซื้อได้ ขายเป็น สู่อาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนส่งเสริมอิสลาม อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา วัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้มีทักษะอาชีพในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

 

+16