ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดตลาดนัด สอ. ซื้อได้ ขายเป็น สู่อาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561
22 ก.พ. 62 11:56 น. 318 ครั้ง
Waiya Churung
Admin สช.อ.นาทวี

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ผอ.สช.อ.นาทวี ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สช.อ.นาทวี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดตลาดนัด สอ. ซื้อได้ ขายเป็น สู่อาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนส่งเสริมอิสลาม อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา วัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้มีทักษะอาชีพในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน +16