คณะกรรมการตรวจนักเรียนซ้ำซ้อนตามข้อมูลนักเรียนรายบุคคุล ปีการศึกษา 2/2561
เมื่อ 21 ก.พ. 62, 17:10 น.
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย

           ในวันที่ 21- 22 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการ สช.อ.สะบ้าย้อย ได้ลงตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2 ทั้งสิ้นจำนวน 5 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบาโงยดูรียันอิสลามศึกษา, โรงเรียนศาสน์มุสลิมวิทยา ,โรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ, โรงเรียนรุ่งภิญโญ และโรงเรียนอนุบาลรุ่งภิญโญ