ประชุมจัดทำข้อมูลสารสนเทศการบริการทางการศึกษาของสถาบันศึกษาปอเนาะ
เมื่อ 18 ก.พ. 62, 14:55 น.
นางสาวธันยาภรณ์ กลิ่นสนธิ์

นายอนุพงศ์  สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ เป็นประธานเปิดการประชุมจัดทำข้อมูลสารสนเทศการบริการทางการศึกษาของสถาบันศึกษาปอเนาะ โดยเชิญครู กศน. ประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ จำนวน 18 แห่ง เข้าร่วมประชุมเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน ในการจัดทำข้อมูลดังกล่าว ในวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ