เปิดค่ายลูกเสือ "กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนมูลนิธิอิตีซอมวิทยา"
เมื่อ 14 ก.พ. 62, 12:12 น.
admin สช.อ.เทพา

14 กุมภาพันธ์ 2562 นายอาคม สุชาติพงษ์(ผอ.สช.จ.สงขลา) มอบหมายให้ นายไฝสร เอ็มเหย็บหมุด (นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) เป็นประธานในพิธี พร้อมนายอมร หวันปะรัตน์(นักวิชาการศึกษาชำนาญการ) เปิดค่ายลูกเสือ "กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนมูลนิธิอิตีซอมวิทยา" ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนมูลนิธิอิตีซอมวิทยา ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา และเยี่ยมชมห้องเรียนสีเขียวของโรงเรียน