นายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานคณะกรรมการตรวจนิเทศ
เมื่อ 7 ก.พ. 62, 16:01 น.
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา