นายอาคม สุชาติพงษ์ ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและผู้สอนศูนย์ตาดีกาฯ พื้นที่อ.เทพา ครั้งที่ 1/2562
เมื่อ 6 ก.พ. 62, 16:52 น.
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. นายอาคม สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารและผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมชมรมอีหม่าม ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา เพื่อทำความเข้าใจ ชี้แจงแนวปฏิบัติ ระเบียบ ขั้นตอนเกี่ยวกับการถอดถอนและแต่งตั้งผู้สอนประจำศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน รวมไปถึงการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา และร่วมรับฟังปัญหา แลกเปลี่ยนแนวการทำงานร่วมกัน ในการนี้มีผู้สอนประจำศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สช.อ.เทพา เข้าร่วมประชุมประมาณ 50 คน