สช.อ.เทพา ร่วมประชุมชี้แจงคณะกรรมการ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)
เมื่อ 25 ม.ค. 62, 09:16 น.
admin สช.อ.เทพา

เมื่อวันที่ 22 มกราคม  2562 นายอมร หวันปะรัตน์ (นักวิชาการศึกษาชำนาญการ) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมเขาน้ำค้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต3