นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผอ.สช.จะนะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ I-NET ปีการศึกษา 2561
เมื่อ 19 ม.ค. 62, 18:46 น.
นางสาวธันยาภรณ์ กลิ่นสนธิ์

นายอนุพงศ์  สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ I - NET ปีการศึกษา 2561