ตรวจเยี่ยมสนามสอบ I-NET ศูนย์สอบย่อย สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย
เมื่อ 19 ม.ค. 62, 18:09 น.
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย

->..วันเสาร์ ที่ 19 มกราคม 2562          คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2561 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบศูนย์สอบย่อยสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย ซึ่งประกอบด้วย 4 สนามสอบ ดังนี้          1. สนามสอบนูรุดดีน (บ้านล่องควน) จำนวนผู้เข้าสอบ 106 คน          2. สนามสอบยามาอาตุลคอยรียะห์ จำนวนผู้เข้าสอบ 99 คน          3. สนามสอบศาสน์สันติธรรม จำนวนผู้เข้าสอบ 110 คน          4. สนามสอบอิสลามวิทยามูลนิธิ จำนวนผู้เข้าสอบ 386 คน           รวมผู้เข้าสอบทั้งสิ้น จำนวน 701 คน