นายหั้ว ศรีสุด ผอ.สช.อ.นาทวี ตรวจเยี่ยมสนามสอบ I-NET ปีการศึกษา 2561
เมื่อ 19 ม.ค. 62, 12:01 น.
Waiya Churung

วันที่ 19 มกราคม 2562 นายหั้ว ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี พร้อมคณะกรรมการฯ ลงตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2561 ณ สนามสอบโรงเรียนส่งเสริมอิสลาม โรงเรียนศาสนอุปถัมภ์ โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้) และโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา