นายหั้ว ศรีสุด ผอ.สช.อ.นาทวี ร่วมงานวันครูสัมพันธ์
เมื่อ 16 ม.ค. 62
Waiya Churung

วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 19.00 น. นายหั้ว ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี ร่วมงานวันครูสัมพันธ์ และมอบเกียรติบัตรแก่ครูดีเด่น  จัดโดยสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา