เจ้าหน้าที่ สช.อ.เทพา ร่วมกิจกรรมงานวันครูอำเภอเทพา 2562
เมื่อ 16 ม.ค. 62, 14:29 น.
admin สช.อ.เทพา

16 มกราคม 2562 เจ้าหน้าที่ สช.อ.เทพา ร่วมกิจกรรมวันครู อำเภอเทพา 2562 ณ ลานวัฒนธรรมอำเภอเทพา

ขอแสดงความยินดี กับคุณครูทุกท่าน ที่ได้รับการคัดเลือก"ครูดีศรีเทพา" ประจำปี 2562 และเป็นกำลังให้ครูที่ทำหน้าที่แม่พิมพ์ของชาติ "ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี"